Bygg din boligdrøm i Bergevik Panorama. Salget er i gang!

 

Vi har et flott boligfelt klar til bygging mot sjøen i Bergevik, sentralt på Forsand. Tomtene har fin beliggenhet og utsikt over den vakre og kjente Lysefjorden. 

I første omgang vil det legges ut 15-20 tomter for enebolig, pluss at det planlegges et leilighetsbygg (15 boenheter) nært til sjøen med innendørs parkeringsanlegg. Det blir bygget båthavn i tilknytning til feltet for de som ønsker å ha egen båt i nærheten.

Ta gjerne kontakt hvis dette er av interesse.

Trykk her for å komme til annonse på finn.no

 

Priser

Meld interesse

B2 - 489m2 - kr 2.500.000
B3 - SOLGT
B4 - 562m2 - kr 1.900.000
B5 - 591m2 - kr 1.800.000
B6 - 756m2 - kr 2.100.000
B7 - 478m2 - kr 1.600.000
B8 - 560m2 - kr 1.800.000
B9 - SOLGT
B10 - SOLGT


B11 - 437m2 - kr 1.500.000
B12 - 497m2 - kr 1.600.000
B13 - 493m2 - kr 1.500.000
B14 SOLGT
B15 SOLGT
B16 - 577m2 - kr 1.300.000
B17 - SOLGT
B18 - SOLGT
B19 - 503m2 - kr 1.100.000

B20 - 727m2 - kr 1.500.000
B21 - SOLGT
B22 - SOLGT
B23 SOLGT
B24 SOLGT
B25 SOLGT
B26 SOLGT

 

Prosjektet/selskapet/eiendommen

Bergevik Panorama er et stort felt med 16 ledige boligtomter, og kjøpere av boligtomt vil få mulighet til å kjøpe båtplass i anlegget som skal bygges like ved boligfeltet.

Forventet fremdrift

Boligfeltet er nå helt ferdig opparbeidet med ferdig infrastruktur og asfalterte veger, samt flere lekeplasser med fine apparater.

Er du klar for å bygge din drømmebolig ?

Beliggenhet

Alle tomtene ligger nær sjøen, og har en fantastisk utsikt over Høgsfjord og innløpet til Lysefjorden. Her blir det mulighet for å nyte varme sommerdager med en liten havbris i luften. 

Forsand - Kommunen som våger!

Butikk: 
På Forsand finner man to butikker. En Joker og en Coop. Joker har eget bakeri og post i butikk og per i dag har de åpent 08:00 til 19:00 mandag til fredag og 09:00 til 18:00 på lørdager. 

Skole: 
Ca. 2 km fra tomtene ligger skolen. Skolen på Forsand har 1. til 10. trinn. Fra 1. til 4. trinn er det også tilrettelagt tilbud om SFO og leksehjelp. 

Barnehage: 
Bare 1 km fra tomtene og ligger dermed sentralt på Forsand. Barnehagen har tidligere hatt en besøksgård slik at alle barna har fått være på gård 1 gang i uken. 

Omsorg og pleie: 
Forsand kommune har et bredt tilbud innen omsorg og pleie, og tilbyr hjelp til alle innbyggere som har behov for det. På sykehjemmet har de tilbud både for kortids- og langtids-opphold. 

Fritid: 
Forsand har et fantastisk kulturhus som er mye brukt. Her finner man blant annet:
- Svømmehall på 25*13 meter og et terapibad som holder 35 grader. 
- Kino
- Bibliotek
- Idrettshall, her spilles det både fotball, håndball og badminton
- Cafè
- Fritidsklubben

På Forsand finnes det en rekke flotte naturopplevelser. I Forsand ligger både Preikestolen og Kjerag. For å komme seg til Kjerag kan man ta båt fra Forsand kai som ligger 500 meter fra tomtene og inn til Lysebotnen som også er en del av Forsand kommune.

Arbeid: 
Forsand er store på vannkraftverk og sandindustri, sammen med gårdsdrift er disse de største industriene på Forsand, men har man ikke arbeid i kommunen, tar det bare 40 minutter å pendle til Forus Stavanger, uten kø, og 17 minutter til Jørpeland.

Kommunestruktur:
Forsand har vedtatt å slå seg sammen med Sandnes kommune og vil bli Nye Sandnes fra 2020. Når Ryfast åpner i 2019 vil trafikkmønsteret endre seg, men det jobbes for å beholde dagens ferje mellom Oanes og Lauvik. Endelig vedtak for fortsatt ferjedrift forligger ikke enda. Konferer megler for mer informasjon.

Forsand kommune har fortsatt boplikt, men når Forsand kommune blir slått sammen med Sandnes kommune i år 2020 vil bo-plikten bli fjernet.

For mer informasjon om kommunen se: www.forsand.kommune.no

Adkomst

Fra Oanes følger man Rv13 og tar til høyre inn på Forsand brua. Herfra følger man Rv13 videre og tar til høyre inn på Kyrkjevegen, deretter første til høyre inn på Strandvegen. Etter 2. innkjørsel til høyre vil du se tomtene på din høyre side. Ta til høyre igjen for å komme inn på feltet.

Byggemåte og standard

Tomtene er ubebygd og selges med offentlig veg, vann og avløp samt strøm frem til tomtegrense.

Tomt/tomteareal

Tomtene varierer i størrelse og du kan velge tomt fra 437 kvm til 942 kvm.

Tomtene er ikke oppmålt og fradelt enda. Arealavvik kan forekomme ved endelig oppmåling og kjøper godtar dette uten priseendring.

Parkering

På egen tomt

Kommunale avgifter

Ingen registrerte, men etter ferdigstillelse vil det komme avgifter som omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Eiendommens betegnelse

Tomtene fradeles eiendommene: Gnr. 37 Bnr. 260 og Gnr. 37 Bnr. 261 i Forsand kommune

Vei/vann/avløp

Tomtene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Maks utnyttelse er 35% BYA. Både reguleringsbestemmelsene og formveileder legger føringer for hvilken type bolig en kan bygge på hver tomt. Disse er tatt inn i prospektet.

Konsesjon/odel

For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Eksempel for tomt B18 og B19 er tomteverdien kr 1.100.000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 27.500-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. 

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr. 172,-

Tilknytningsavgift vann og avløp er p.t kr. 43.117,- Påløper ved bygging.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1129
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 260

 

FINN-kode: 47777004

Sist endret: 27. nov 2017 02:38

Referanse: 4149044

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.